CIEĽOM AJURVÉDY JE ZDRAVIE = ROVNOVÁHA VATA-PITTA-KAPHACHOROBA =  NEROVNOVÁHA DÓŠ (presun dóš z ich sídla)

Príčiny nerovnováhy:  1. Potrava,    2. Emócie,   3. Pohyby

Máme 5 zmyslov:  1. Zrak, 2. Čuch, 3. Sluch, 4. Chuť, 5. Hmat

Nedostatočným alebo nadmerným používaním zmyslov dochádza k nerovnováhe.

 

A: Nedostatočné uspokojovanie zmyslov spôsobuje atrofiu, ubúdanie , zakrpatenie. Napr. stále ticho.

B: Nadmerné používanie – hlučná, nie dobrá muzika. Čítanie po tme (preťažovanie).

 

Inteligencia – my síce vieme pomocou inteligencie rozoznať čo je dobré alebo zlé avšak si často vyberáme to zlé alebo sa tak aspoň často chováme. Napr. Niekto má cukrovku a vie že preňho sú sladkosti zlé a napriek tomu si ich užíva.

 

Čas – existujú vonkajšie faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Ročné obdobia predstavujú rôzne vonkajšie nerovnováhy.

 

Vekové obdobia

Deti  do 10 rokov majú rôzne Kapha choroby

Od 10 – do 20 rokov začínajú nerovnováhy Pitta a trvajú do 50 rokov.

Od 50 vyšší vek - nerovnováhy Vaty

 

Popis obrázku:

Často sa riadime rozumom nie pocitmi. Srdce hovorí chcem toto ale rozum povie nie. Inteligencia rozoznáva čo je správne a čo je zlé. Myseľ je kontrolovaná inteligenciou. Myseľ chce aby zmysly hľadali uspokojenie mysle. Proces uspokojovania zmyslov je utrácania peňazí. Pre zarábanie peňazí je potrebné veľa námahy  a stres, čo spôsobuje nerovnováhu Vaty. Myseľ chce uspokojovať EGO pomocou logiky, poznania a rozumu. Logika =  vedecko – technický prístup, hľadania dôvodu prečo.

 

Príklad 1:

Lekár s cukrovkou  vie všetko o tejto chorobe. Vie že by nemal jesť sladké. To je správne. Avšak jeho EGO hovorí si inteligentný lekár vieš to liečiť tak si daj. Tým myseľ podporuje EGO, ktoré sa vyvyšuje nad inteligenciu, dáva logické dôvody konať zle. A to je podstata väčšiny našich chorôb.

 

Príklad 2:

Chcem si niečo kúpiť a ja na to nemám a inteligencia hovorí, že si požičaj peniaze.

 

 

Záver:

Vytvárame si choroby sami zvyšovaním stresu.

1) inteligencia

2) čas

3) zmysly vytvárajú nerovnováhu.

 

Nepotrebujeme veľa jedla iba pre udržovanie metabolizmu a regeneráciu organizmu. Avšak na uspokojovanie jazyka (chuti – emočné jedlo) jeme viac a viac a tak sa  stane nadváha, čím dochádza k blokovaniu kanálikov a zvyšuje sa riziko infarktu.

V ajurvéde, chronická zácpa je príčinou väčšiny najrôznejších ochorení. Predstavme si, že hlavné dvere od  domu sú zatvorené a pritom chceme renovovať dom. Čo sa stane s domom? Zácpa urobí blok v tele a DÓŠE  začnú unikať, šíriť a hromadiť sa na iných miestach.