V príspevku úrovne zdravia som popisoval aspekty, ktoré vplývajú na naše celkové zdravie. Pokiaľ sa zaoberáme iba problematikou fyzickej úrovni, ktorá rieši symptómy ochorenia nemôžeme dosiahnuť celkové uzdravenie.  To platí aj s dobre známym prekyslením organizmu,
 
predstavujúce metabolickú acidózu, aj keď toto prekyslenie môže byť v pozadí daného fyzického ochorenia ako primárny problém. Treba si však uvedomiť, že k tomuto stavu nás doviedlo určité naše konanie ako sú naše návyky či správanie, často ovplyvniteľné prostredím v ktorom žijeme vrátane ľudí s ktorými sa stretávame.  Toto všetko si vyberáme a má to dosah na náš život, ktorý žijeme.
 
Dôležitou prekážkou v našich životoch sú predovšetkým emocionálno-spirituálne problémy. Ako uvádza Dr. Haweking (autor knižky liečebné kódy), všetko čo zažijeme sa ukladá v našich bunkách vo forme obrazov, ktoré nazýva bunkové spomienky. Ak tieto obrazy obsahujú nepravdy a lži vyústia do emocionálneho alebo fyzického ochorenia. Dôležite je identifikovať bunkové spomienky, ktoré vytvárajú resp. spúšťajú stresovú reakciu, ktorá bráni nášmu imunitnému systému vyliečiť   ochorenie, ktorým trpíme. V príspevku Sila pozitívneho myslenia som popisoval, že práve pri stresovej reakcii sa v tele vylučujú látky korozívneho charakteru ktoré ničia naše bunky. A práve aj keď sa stravujeme relatívne správne dochádza v organizme k prekysleniu v dôsledku našich tzv. psychotoxínov. Práve bunkové spomienky, ktoré nám vyvolávajú stresovú reakciu nazýva Dr. Haweking záležitosťami srdca. Ide o spomienky, ktoré nám môžu z akejkoľvek asociačnej myšlienky vyvolať pocity hnevu, sklamania, úzkosť teda stavy nerovnováhy spadajúce do množiny označujúcu ako stres. Tieto stresové spomienky predstavujú zle fungujúce programy, ktoré treba opraviť. Na to aby prebehla oprava programu je potrebná energia so zodpovedajúcou vibračnou energiou. Naše telo má schopnosť liečiť samo seba, len ho treba naštartovať. Zdravá bunka organizmu má svoje  elektromagnetické pole s odpovedajúcou vibračnou hodnotou. Pri poškodení bunky dochádza k zníženiu tohto pola teda sa mení jeho frekvencia vlnenia, cítime sa bez energie, sme unavený alebo nás ochorenie vyčerpáva. Ak sa podarí túto frekvenciu vlnenia upraviť na frekvenciu typickú pre zdravé bunky, nastane uzdravenie.
 
Ako Dr. Haweking hovorí MEDICÍNA BUDÚCNOSTI BUDE ZALOŽENÁ NA OVLÁDANÍ ENERGIE V TELE. Základom ovládania energii v tele je mať pokoj v duši. Ten dosiahneme vtedy, ak sa zbavíme problémov, ktoré nám zaťažujú naše srdiečko. Problémy môžu byť: fyzické, psychické, problémy vzťahov, s kariérou, rečnícke či v obchode. Treba vedieť identifikovať aký stres bráni môjmu imunitnému systému vyliečiť dané ochorenie.  A to urobíme tak, že si vedome popíšeme udalosti, ktoré sú nám nepríjemne. Pokiaľ sa nám nedostanú tieto nepríjemne udalosti do vedomia budú sa neustále skrývať v našom nevedomí, či podvedomí a budeme sa ich stále báť a tak ich tam budeme neustále potláčať.
 
A preto pokiaľ máte zdravotný problém, tak ten vyplynul z fyziologického stresu, ktorého podkladom bolo v niečom nefyzickom (deštruktívnych bunkových spomienkach). Našim cieľom nie je byť dokonalý. Treba sa uvoľniť, odpustiť sami sebe a prijímať sa taký aký sme. Iba tak sa dajú liečiť problémy spirituálneho srdca.
 
Na počiatku všetkého liečenia, keď ešte neboli poznatky o výžive, liekoch, pomoc sa hľadala u boha formou modlitby. Modlitba alebo pozitívna afirmácia, ktorú používame mení naše energetické pole  a pôsobí ako dobre známy placebo efekt. Teda veríme v niečo, že nám pomôže.  A preto napríklad už len predstava, že sme na peknom príjemnom mieste nás uvoľní a mení naše  elektromagnetické pole. 
 
Okrem nášho myslenia vplýva na naše elektromagnetické pole veľa rôznych vonkajších faktorov ako sú žiarenia WIFI, elektro-stanice a podobne. Keď si napríklad kupujete nový mobil výrobca uvádza hodnotu SAR – špecifický absorpčný rozsah dokumentujúci vyžarovanie mobilných telefónov. Toto vyžarovanie okrem fyzického zaťaženia tkaniva spôsobené jeho prehrievaním, spôsobuje súčasne aj zmenu elektromagnetického poľa bunky, čo síce nevidíme ale prejavuje sa nesprávnym fungovaním bunky. Prejavom môžu byť ako bolesti hlavy, únava, nechutenstvo, nervozita a podobne.
 
Už na základnej škole sme sa učili, že každá energia má 3 zložky: 1. Frekvenciu, 2. Vlnovú dĺžku, 3. Farebné spektrum. Koreňom celého zdravia alebo choroby je vždy nejaký energetický problém v tele. Každá jedna naša bunka potrebuje pre svoju funkciu prijímať energiu. Tu prijímame predovšetkým z potravy ale aj zo svetelnej energie slnka. Všetci dobre vieme ako sa cítime keď je zamračené počasie a dlhšiu dobu sme nevideli slniečko. Čiže náš organizmus je vyživovaný aj svetelnou energiou. Keď prevedieme svetelný lúč cez kryštál hranola dostaneme farebné spektrum (elektromagnetické pole s rôznymi vlnovými dĺžkami), ktoré môžeme vidieť aj pri  úkaze dúhy. Toto je dôkaz prítomnosti energie vo svetle ktorú náš organizmus potrebuje. Teraz si zoberme ako príklad takú zeleninu. Určite ste videli na pultoch supermarketov zimné paradajky, ktoré boli vypestované za umelých podmienok. Väčšinou sú bledé bez chuti. Tá chýbajúca farba zimných paradajok sa prejaví do ich chuti a vôni. Teda môžeme povedať, že  u zimných paradajkách je zachytené menšie množstvo svetelnej energie, ktorá sa pri trávení odovzdáva nášmu organizmu. Z energetického pohľadu nemajú takéto potraviny  prínos pre náš organizmus.  A preto si treba uvedomiť, že sme energetické bytosti všetko okolo nás je energia.
 
Stres spôsobuje nedostatok energie a všetky ochorenia sú spôsobené nedostatočnou energiou na bunkovej úrovni.
 
Na to aby prebehla oprava programu, aby sme boli schopný naštartovať liečebné procesy je potrebná energia so zodpovedajúcou vibračnou energiou. Pri poškodení činnosti buniek sa elektromagnetický náboj buniek zmení, a napätie membrány sa zníži z hodnôt zdravej bunky 70-90 milivoltov na nižšie než 30 milivoltov. Tento úbytok energie dokáže upraviť produkt Phytodynamic. Phytodynamic ako jediný výživový doplnok obsahuje na svojich výživových zložkách uložené vibrácie ktorá odovzdá organizmu.  A preto ak potrebujete dodať energiu organizmu práve produkt Phytodynamic je tou správnou voľbou.
 
 
 
Source: Ajurvedka.sk
 
Source Link:  Dr. Haweking  http://www.thehealingcodebook.com/