Na základe pravidiel spoločnosti  TSHE (výrobca produktu phytoDyNamic), ktoré vychádzajú z nariadenia EP a rady ES č. 1924 z roku 2006, podľa ktorého nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované  výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených ako aj sprostredkovaná reklama,a preto informácie o produkte phytoDyNamic nemôžu byť verejne poskytované. Informácie o produkte phytoDyNamic ako sú skúsenosti, referencie užívateľov, dávkovanie a dostupnosť je možné poskytnúť na vyžiadanie na základe súhlasu žiadateľa po registrácii užívateľa. Registrovanému užívateľovi budú zasielané okrem dostupných informácii na stránke aj novinky v oblasti zdravia.