Ako som popisoval v kapitole detoxikácia a výživa organizmu, ak chceme niečo v našom živote zmeniť, dosiahnuť lepšie výsledky musíme začať robiť veci iným spôsobom. To ako dosiahnuť tú zmenu, spočíva v osvojení si nových pozitívnych návykov.Treba si určiť životné ciele, ktoré chcem dosiahnuť (ktoré napĺňajú náš život) a následne pripravovať denne plány, ktoré nás každodennou činnosťou približujú k popísaným väčším dlhodobým cieľom.

Musíme mať popísanú klasifikáciu našich činnosti aby sme objavili, ktoré návyky nás približujú k cieľu a ktoré nás vzdiaľujú od nášho cieľa.

Skôr ako sa pustíme do spracovávania nových pozitívnych návykov je potrebné eliminovať strach z toho, že zlýham. Strach je najväčšou prekážkou, našim negatívnym elementálom, ktorý nás ovláda.

Treba byť produktívny a to dosiahneme tak, že budeme postupne zabudovávať nové pozitívne návyky do našich denných aktivít a to tak, že nebudeme chcieť zmeniť a zabudovať všetky nové návyky naraz ale musíme byť trpezlivý a zapracovať nový návyk jeden za 1 mesiac. Ak vykonávame niečo opakovane tak približne po  21 dňoch sa to stane našou vlastnosťou a už potom to nebude ťažké pre nás tento nový zvyk resp. návyk bežne vykonávať.

Najskôr však musíme vedieť, ktorý zo svojich návykov chcem zmeniť. A preto je potrebné si naše zvyky zatriediť: 1. Dlhodobé návyky pre naplnený život (cvičenie, zdravé stravovanie...) 2. Kľúčové pracovné návyky ktoré zabezpečujú náš finančný príjem, 3. Iné pracovné návyky,  ktoré nám priamo neprinášajú finančný príjem, 4. Návyky ktoré náš život neobohacujú, skôr mu škodia.

Naučiť sa novému dobrému zvyku je ako keď sa učíte variť. Musíte sa naučiť jednoduchý postup – metódu. Treba jednotlivé postupy premeniť vo svoje návyky. Avšak treba zistiť aký návyk potrebujem aby som získal to čo potrebujem.

Naše „rozumové JA“ (naše vedomie) – príde s nápadom niečo zmeniť. Rozumové JA je dobré pre plánovanie. Vie určiť plán, z analyzovať situáciu, ujasniť cieľ a k nemu navodiť potrebnú motiváciu.

Aby sme nezlýhali vybudovať pozitívne návyky, treba sa naučiť princípy a metódy budovania návykov. Treba si dobre vopred premyslieť problémy a vytvoriť krízový scenár ako ich prekonať a naopak vybudovať detailný scenár ako pozitívny návyk dosiahnuť. Čiže rozumová časť je zodpovedná za schopnosť naučiť sa princípom,  analyzovať situáciu a pripraviť si plán.

„Emocionálne JA “ (naše podvedomie), zastúpené našimi emóciami  bude  proti „rozumovému JA“ bojovať lebo vôbec nepremýšľa. Žije v prítomnosti a dlhodobé dôsledky ho vôbec nezaujímajú. Usiluje o emócie z okamžitej pozitívnej spätnej väzby. Je ťažko ovládateľné, živí sa emóciami a je tak silné, že môže zmanipulovať „rozumové Ja“ k výhovorkám a falošným argumentom. A preto pokiaľ si všetko dopredu nenaplánujete, nepremyslíte bude ťažko naše „emocionálne JA“ prekonať. „Emocionálne JA“ sabotuje naše návyky. Nedá sa poraziť silou, rozumové argumenty naňho neplatia. A preto musíme ho presvedčiť tím aby zmena návyku bola tiež v jeho záujme čiže presvedčiť ho emóciami plynúce zo spätnej väzby.

Spätná väzba môže byť pozitívna, okamžitá, dlhodobá, negatívna. „Emocionálne JA“ ide vždy za okamžitým pôžitkom a preto sa treba snažiť prehodiť obvyklý poriadok spätných väzieb aby sme dosiahli pozitívne zmeny. Pokiaľ nový návyk splníme  nasleduje okamžitá pozitívna spätná väzba a naopak pokiaľ zlýhame nasleduje negatívna spätná väzba.

Treba nájsť spôsoby ako oslabiť tie spôsoby, ktoré vedú naše telo k odporu a naopak posilňujte také emócie, ktoré ho prinútia „emocionálne Ja“ spolupracovať v budovaní pozitívnych návykov.

Vybudujte si vieru a nádej, že táto zmena je možná. Motivujte sa. Urobíte to tak že urobíte  verejný záväzok lebo „emocionálne JA“ nemá rado verejné zlýhanie a pocit trápnosti sním spojené. Vsaďte sa so starými priateľmi, že to dokážete. V slabých chvíľkach si pomáhajte opakovaním pozitívnej MANTRY, dokážem to, dokážem to, dokážem to. Živo si predstavujte dosiahnuté výsledky. Miesto nútenia návyku si ho skúste užívať. Nájdite si ďalšie spôsoby ako emocionálne JA motivovať.   Iba to je cesta urobiť si z emocionálneho JA priateľa, čo je kľúč ku zmene návykov.

Okolité prostredie a situácie, v ktorých sa vystavujeme Vás môžu podporiť alebo zastaviť. Vhodná zmena môže byť dôležitá. Ak chceme jesť zdravo, tak potom nebudem predsa kupovať si sladkosti. Ak chcem prestať piť nebudem sa stretáva s opilcami.

Naše „emocionálne JA“ je lenivé aby si išlo kúpiť niečo nezdravé. To je úprava prostredia aby bolo ľahšie návyk dodržať ako ho porušiť. „Emocionálne JA“ je ako voda, ide cestou najľahšieho odporu. Treba vybudovať nové čo najhlbšie koryto. Iba tak nadšenie z toho porastie.

Nový návyk predstavuje novú vstupujúcu energie do nášho života. Sumár pozitívnych návykov, ktoré si osvojím predstavuje špirálu úspechu.

 

Zdroj: www.pavelriha.cz